Net als mensen, hebben ook dieren een energieveld rondom hun fysieke lichaam (ook wel aura genoemd). Door bepaalde invloeden, vaak van buitenaf, kunnen dieren uit evenwicht raken, met disharmonie als gevolg. Het doel van een healing voor dieren is om blokkades in het dier op te sporen en te behandelen.

Voor welke dieren?
Elk dier kan energetisch behandeld worden. Een energie behandeling werkt helend voor fysieke klachten en ook bij dieren met gedragsproblematiek. Goed om te onthouden is dat het dier zich spiegelt aan het baasje. Klachten van een dier kunnen dus mede te maken hebben met de eigenaar. Daarom kan een healing voor het het dier ook een bewustwordingsproces van het baasje inhouden.

Hoe gaat een behandeling?
Dieren behandel ik het liefst in hun eigen omgeving, daar voelen ze zich meestal het veiligst. Dit werkt beter in het contact leggen en het helende proces tijdens en na de energiebehandeling.
Aan het begin van de behandeling vertelt u wat de klachten zijn van het dier en welke verandering u behoefte aan heeft. Tijdens de healing bepaalt het dier zelf of dit via directe aanraking of wat op afstand gebeurd en wat er wel of niet geheeld wordt. Ook krijg ik tijdens de healing veel beelden en andere dingen door, deze deel ik direct wat veel extra inzichten geeft.
Na de healing bepaalt uzelf of u een vervolgbehandeling wilt. Daarin geef ik advies over de verschillende verdere behandelingsmogelijkheden, welke afhankelijk zijn van de ‘klachten’ en het dier. Meestal hebben dieren met emotionele problemen 1 tot 3 behandelingen nodig.

Tarieven
Wilt u informatie over de tarieven neem dan contact met me op.